Ολοκλήρωση έργου νέου χώρου

27/02/2019

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και κατασκευή των νέων καθαρών χώρων της εταιρίας Αρναούτη.